top of page
  • Writer's pictureHelsingin Kamariorkesteri

Karl Jenkins: The Peacemakers

Updated: Feb 11, 2021

Konsertti Musiikkitalossa 20.12.2020. Sir Karl Jenkins, kapellimestari. Liput saatavilla pian täältä.Oratoriekören ja Helsingin Kamariorkesteri esittävät Karl Jenkinsin teoksen The Peacemakers


Oratoriekören i Helsingfors perustettiin vuonna 1920, josta lähtien kuoro onkin ollut merkittävä musiikkitoimija erityisesti Helsingin ruotsinkielisen hengellisen musiikin piirissä. Kuoron päätavoitteena on ollut esittää laajoja orkesterisäestyksellisiä kuoroteoksia - ja näin se on vuosien saatossa tehnytkin. Kuoronjohtajana pisimpään toimineen Bengt Carlsonin jälkeen kuoroa ovat johtaneet myös Ulf Söderblom, Lena von Bonsdorff, Astrid Riska, Eric-Olof Söderström, Matti Järvinen, Åsa Westerlund, Geroge Buckbee ja Hannu Bister muiden muassa. Kuoroa ovat vierailevina kapellimestareina johtaneet useisiin otteisiin myös esimerkiksi Leif Segerstam ja Anders Öhrwall. Keväällä 2020 Oratoriekören i Helsingfors esittää Sir Karl Jenkinsin teoksen The Peacemakers (2012) kahteen otteeseen. Teos on väkevä ja koskettaa esittäjiään siinä missä yleisöäänkin. Konserttiproduktio on toteutettu yhteistyönä Oratoriekören i Helsingforsin ja Helsingin Kamariorkesterin välillä, mikä tulee huipentumaan konsertteihin, jossa musiikin lisäksi saadaan nauttia myös tanssista ja valoinstallaatioista.


Ohjelma

  • Karl Jenkins: The Peacemakers


Karl Jenkins: The Peacemakers

Karl Jenkinsiä pidetään useiden eri lähteiden mukaan esitetyimpänä elossa olevana klassisen musiikin säveltäjänä. Jenkins on populisti ja tonaalisen musiikin säveltäjä, muttei kuitenkaan lukeudu samanlaiseen seuraan kuin esimerkiksi John Rutter. Jenkinsin teokset ovat laajoja, jopa monumentaalisia, joissa kavalkaadi brittiläisen romantiikan eleitä yhdistyy maailmanmusiikin vaikutteisiin, ja missä yhteensitovana liimana toimii yhteinen teema ja erinäiset sävellykselliset tekniikat. Yhtenäisyys onkin Jenkinsin musiikin tunnuspiirteitä. Vaikka monet säveltäjät kirjoittavatkin musiikkia näennäisesti samaan tyyliin kuin Jenkins, ei heistä monikaan olisi tullut ajatelleeksi viitata keskiaikaiseen L’homme armé-sävelmään ja vielä löytäen sille selkeitä nykyajan peilauspintoja, kuten Jenkinsin onnistui tehdä teoksessaan The Armed Man: A Mass for Peace (2000). Teemastaan johtuen on ilmeistä, että The Peacemakers liittyy edellä mainittuun teokseen, mutta pelkästään mittakaavassaan jättää varjoonsa kaiken Jenkinsin aikaisemman tuotannon. 17 osaa käsittävä teos sisältää stemmat kolmelle erillisile kuorolle, joista yksi on tuhathenkinen, ja jota Jenkins on nimittänyt ”todella Suureksi Kuoroksi” (joskin väkimäärältään pienemmänkin kuoron on se mahdollista esittää). Teoksen tekstit ovat johdettu eri rauhanedistäjien sanoista. Näihin kuuluvat muun muassa Äiti Teresa, Nelson Mandela ja Dalai Lama. Lisäksi tekstilähteitä on sisällytetty erinäisistä runoista sekä pyhistä teksteistä. Teoksella ei silti ole lävitseen kulkevaa yhtä narratiivia vaan sen ilmaisu hahmottuu synteesin kautta.

125 views0 comments

Comentarios


bottom of page