top of page
2.2.2.jpg

Taiteellisten tavoitteidensa ohella Helsingin kamariorkesteri pitää erittäin tärkeänä arvonaan jäsentensä kamarimuusikkoutta ja henkilökohtaista panosta yhteiseen prosessiin. Esitykset ja harjoitusperiodit perustuvat kaikkien muusikoiden kesken jaettuun johtajuuteen. Kapellimestari ja konserttimestari toimivat prosesseissa katalyyttinä maksimoiden jokaisen soittajan mahdollisuutta vaikuttaa yhteiseen musiikilliseen lopputulokseen. Jokainen sektio rakennetaan projektikohtaisesti, jolloin uniikki yhteys soittajien ja teosten välillä tuo esityksiin erityisen energian.

Kamariorkesterin taiteilijat tulevat eri puolilta maailmaa ja erikoistuvat eri musiikkityyleihin aina vanhasta musiikista tuoreimpaan aikamme musiikkiin. Muusikoiden laaja-alainen osaaminen mahdollistaa monipuolisen ohjelmiston tutkimisen ja esittämisen. Helsingin kamariorkesteri tekee myös yhteistyötä muiden hankkeiden ja yhtyeiden, kuten Far(away) Ensemblen, Polska Travels -projektin ja Key Discoveries -festivaalin kanssa.

Helsingin kamariorkesterin jokainen konsertti rakentuu yksittäisen taiteellisen, historiallisen tai filosofisen idean ympärille. Ideat toimivat musiikillisena lankana, joka kietoo ohjelman teokset yhteen. Ideoiden ja helposti lähestyttävien konseptien kautta Helsingin kamariorkesteri pyrkii tavoittamaan myös uusia yleisöjä.

Mielestämme merkittävä taide ja merkittävät esitykset rikkovat rajoja. Rajoja todellisuuden ja mielikuvituksen välillä, rajoja ihmisten välillä, rajoja esiintyjän ja kuulijan välillä ja rajoja orkesterin jäsenten välillä. Helsingin kamariorkesteri tahtoo etsiä ja löytää alustoja, joilla esiintyjät ja kuulijat voivat löytää yhteyden. Orkesteri on kustomoitu palvelemaan musiikkia parhaan kykynsä mukaan ja tarjoamaan ainutlaatuisia kamari- ja sinfoniamusiikkikokemuksia -ilman rajoja.

Orkesteri

Missio

Helsingin kamariorkesteri on suomalainen orkesteri, joka erikoistuu kamariorkesterimusiikkiin, vanhasta musiikista aina aikamme uuteen musiikkiin asti.

Helsingin kamariorkesteri työskentelee toteuttaakseen musiikillisesti ja ohjelmasuunnittelullisesti korkealaatuisia kamarimusiikkiesityksiä, tuodakseen konsertteja uusien yleisöjen saataville ja juhliakseen monipuolista kamarimusiikkikirjallisuutta tuoden esiin eri musiikkilajien kirjon, sekä  harvemmin kuultuja teoksia. Lisäksi orkesteri tukee ja työllistää nuoria, lahjakkaita muusikoita, yhteistyökumppaneinaan Helsingin kaupunginorkesteri, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia ja Ranskan instituutti.

Helsingin kamariorkesterin keskeisimpiä painopisteitä taiteellisessa työssään on kamarimuusikkous ja yksittäisten muusikoiden vastuu. Sektiot kootaan räätälöidysti jokaiselle periodille ja harjoitusprosessit toteutetaan demokraattisesti. Kapellimestari ja konserttimestari toimivat moderaattoreina, jotta muusikoiden väliset, uniikit kytkökset toteutuvat.

20200118_James_Lili_Nissilä-2.jpg

JAMES S.
KAHANE

Ylikapellimestari

Franskt 240317#2 FB.jpg

LEÏLA
MARTIN

Patarummut, äänenjohtaja

HCO_19-03-08_116.jpg

LAURA
MARTIN

Soolosello

Taiteellinen

Toimikunta

Horisontaalista voimaa

Taiteellinen toimikunta toimii orkesterimme mission katalysaattorina. Orkesteri toimiessa täysin demokraattisin perustein, taiteellinen lautakunta vastaa ohjelmasuunnittelusta ja orkesterin taiteellisesta kehityksestä. Maailmanlaajuisesti yleistyvä, joskin vielä harvoin käytetty taiteellisen suunnittelun malli on käytössä myös esimerkiksi Tapiola Sinfoniettalla ja Suomalaisella barokkiorkesterilla.

Taiteellisen toimikunnan jäsenistö kokoontuu säännöllisesti keskustelemaan Helsingin kamariorkesterin tulevaisuudesta, sekä suunnittelemaan konserttiohjelmia, taiteellisia hankkeita ja valikoimaan vierailevia kapellimestareita ja solisteja tuleville kausille.

Helsingin kamariorkesterin taiteellisen toimikunnan jäsenet ovat konserttimestari Kanerva Mannermaa, kapellimestari James Salomon Kahane, sellisti Laura Martin ja kuudeksi kuukaudeksi kerrallaan valittu orkesterin edustaja.

THE ORCHESTRA
Artistic Board
bottom of page