top of page
  • Writer's pictureHelsingin Kamariorkesteri

Helsingin Kamariorkesteri

Updated: Oct 27, 2018

Helsingin kamariorkesteri esittäytyy ja ylpeänä julkaisee kevätkauden 2019 ohjelman! Tutustu tuleviin konsertteihimme, lue lisää muusikoistamme ja löydä lisätietoa orkesterista ja tavoitteistamme. Lisää tulossa pian!Musiikki, yhtenäinen.

Helsingin kamariorkesteri on tulos nuorten muusikoiden halusta luoda siltoja sinfonia- ja kamarimusiikin välille esittäen näiden kahden kategorian välimaastoon sijoittuvia teoksia, kuten kamarisinfonioita, konserttoja kamariyhtyeille, sekä jousikvartettoja ja -sekstettoja sovitettuna kamariorkesterille. Lisäksi Helsingin kamariorkesteri pyrkii yhteissoiton kautta paitsi tukemaan omistautuneita muusikoitaan, myös yhdistämään eri taidemusiikin, sekä kansanmusiikin lajeja klassismista moderniin musiikkiin, sekä barokista kansanmusiikkiin.


Vanhasta musiikista uunituoreimpaan musiikkiin, musiikkikentällä useimmin kuullut teokset ja säveltäjät ovat vain jäävuoren huippu siitä valtavasta määrästä merkittäviä teoksia, jotka vielä odottavat esittäjäänsä. Kokonaisuudessa, joka pitää sisällään juhlittuja mestariteoksia, Helsingin kamariorkesteri haluaa antaa merkittävän roolin myös harvinaisemmille aarteille, sitoen teokset yhteisen filosofisen, historiallisen tai alueellisen teeman ympärille, mahdollistaen näin erilaisia tulokulmia teosten hahmottamiseen osana kokonaisuutta.


Kamarimuusikkous tulkinnan ytimessä.

“Korkealaatuiseen musiikilliseen tulokseen tähtäämisen ja kamarisinfoniamusiikin vakiinnuttamisen ohella orkesterimme tärkeä ja yksilöllinen elementti on jaetun vastuun ja johtajuuden vaikutus orkesterin yhteissointiin; jokainen muusikko osallistuu istumapaikastaan riippumatta musiikillisten projektien eteenpäin viemiseen ja jakaa yhtäläläisen vastuun soivasta lopputuloksesta.”

Helsingin kamariorkesterin musiikin tekemisen ydinelementtinä on kamarimuusikkous. Tätä edistetään nostattamalla jokaisen soittajan henkilökohtaista vastuuta ja aloitteellisuutta, sekä tunnustamalla yhteisesti jokaisen muusikon toimivan samalta viivalta käsin. Kapellimestari , yhtenä yhtyeen jäsenistä, heijastelee ja kanavoi kokemiaan musiikillisia mielipiteitä ja energioita. Täten kapellimestarin näkemys koostuu lopputulemana yhteisistä keskusteluista ja yhteisymmärryksestä, säveltäjän aikomukset parhaalla mahdollisella tavalla huomioituna. Konserttimestari ja äänenjohtajat työskentelevät löytääkseen yhtenäisen tyylin ja välittääkseen sektioidensa musiikilliset toiveet ja ideat.


 

Tutustu kevään 2019 konsertteihin!

Esittelemme ylpeänä kevään 2019 ohjelman. Helsingin kamariorkesteri toteuttaa maaliskuusta alkaen viiden konsertin sarjan. Ensimmäinen konsertti tutkii 1900-luvun alun neotonaalista musiikkia, toinen konsertti keskittyy intohimon ja raakojen tunteiden ilmaisuun eri aikojen musiikissa, kolmas käsittelee filosofista ristiriitaa apollonisen ja dionyysisen taiteen välillä, neljäs keskittyy ensimmäistä maailmansotaa edeltäneeseen, nostalgisoituun Belle Époque -aikaan ja sen ranskalaiseen musiikkiin. Viides ja viimeinen konsertti kaivelee barokin keinoin suomalaisen kansanmusiikin juuria, sekä tanssin historiaa ympäri Euroopan.
25 views0 comments

Comments


bottom of page